جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • خدمات و فرآیندهای سازمانی
  •  
  • فهرست خدمات و فرآیندهای سازمانی
   صدور مجوز اعزام های برون مرزی رویدادهای ورزشی بین المللی

   صدور مجوز اعزام های برون مرزی رویدادهای ورزشی بین المللی

   شناسه : 17011340000 نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B)
   در این خدمت برای کلیه تیم های ورزشی و افرادی که از طریق ستاد به رویدادهای بین المللی اعزام می گردند مجوز صادر شده و مدیریت می شوند. رویدادها شامل مواردی نظیر مسابقات ورزشی، اردوهای تدارکاتی، کنفرانس ها و سمینارها، مجامع بین المللی و ... می گردد.
   تایید و نظارت بر حسن اجرای تقویم ورزشی هیئتها

   تایید و نظارت بر حسن اجرای تقویم ورزشی هیئتها

   شناسه : 17011337000نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B)
   در راستای نظارت برعملکرد مالی هیئتها و دریافت بودجه های حمایتی، هیئتهای ورزشی موظفند تقویم ورزشی سالانه خود را در پایان هر سال به معاونت ورزش قهرمانی و همگانی ارسال نموده و طی جلسات کارشناسی به تایید معاونت مورد نظر(بسته به نوع هیئتها)برسانند. پس از تایید تقویم ورزشی موظفند مطابق با آن در طول سال ...
   صدور و تمدید مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها

   صدور و تمدید مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها

   شناسه : 17011339000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
   در این خدمت برای متقاضیانی که موافقت اصولی با زمین یا بدون زمین خود را دریافت کرده اند مجوز بهره برداری از باشگاه صادر می گردد، که اعتبار این مجوز 3 الی 5 سال می باشد. صدور مجوزها و عمل نظارت از طریق ادارات کل استانی صورت می گیرد.عمل نظارت بر باشگاه ها و استخرهای ورزشی از طریق دریافت و پاسخگویی به ...
   صدور و تمدید مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها و موافقت اصولی احداث با زمین

   صدور و تمدید مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها و موافقت اصولی احداث با زمین

   شناسه : 17011339000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
   در این خدمت طبق مقررات برای متقاضیان واجد شرلیط، موافقت اصولی با زمین با اعتبار 1 سال صادرمی گردد، پس از احداث باشگاه می بایست جهت بهره برداری مجوز بهره برداری از اماکن ورزشی را دریافت نمایند.
   صدور و تمدید مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها

   صدور و تمدید مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها

   شناسه : 17011339000 نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
   در این خدمت طبق مقررات برای متقاضیانی که دارای سند مالکیت زمین نیستند موافقت اصولی فاقد زمین صادر می گردد، دوره اعتبار این مجوز 1 سال می باشد.
   تمدید مجوز بهره برداری از (تاسیس)باشگاههای ورزشی

   تمدید مجوز بهره برداری از (تاسیس)باشگاههای ورزشی

   شناسه : 17011339000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
   در این خدمت با پایان یافتن زمان مجوز افراد دارای مجوز بهره برداری از باشگاه ورزشی تمدید مجوز انجام می شود.
   صدور و تمدید مجوز اعتبارنامه تخصصی سازمان های مردم نهاد جوانان

   صدور و تمدید مجوز اعتبارنامه تخصصی سازمان های مردم نهاد جوانان

   شناسه : 17061335000 نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
   سازمان های مردم نهاد برای انجام فعالیت و ارائه خدمات داوطلبانه درعرصه های تربیتی جوانان با مشارکت جوانان و بر اساس مدیریت جوانان با استناد به موضوع ماده صد و دوازده قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در اجرای مصوبه شماره 27862 ت 31281 ه مورخ 08/05/1384هیئت محترم وزیران فعالیت می ...
   احداث، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

   احداث، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

   شناسه : 17011347000نوع خدمت: خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
   در این خدمت کلیه امور اجرایی مربوط به احداث، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اعم از ورزشگاه ها واستادیوم ها و پیست های قهرمانی که متعلق به دولت هستند صورت می پذیرد و پس از پایان عملیات اجرایی جهت بهره برداری به استان و یا مجموعه مربوطه تحویل می گردد. معمولا دستور ساخت توسط هیئت دولت مصوب شده و در ...
   استعدادیابی ورزشکاران

   استعدادیابی ورزشکاران

   شناسه : 17011346000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
   درهراستان پایگاه های قهرمانی زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان راه اندازی می شوند و درآنها با همکاری متخصصان ورزشی استعدادیابی ورزشکاران در سطح استان انجام می گیرد.استعدادیابی از طریق انجام تستهای مختلف انجام می پذیرد(وظیفه کمیته استعداد یابی شناسایی استعدادهای برتر و تست آمادگی می باشد)
   صدور کارت بیمه ورزشکاران

   صدور کارت بیمه ورزشکاران

   شناسه : 19011341000 نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
   باشگاه های ورزشی مکلفند با ارائه لیست ورزشکاران خود برای آنها درخواست صدور کارت بیمه ورزشی نمایند. این بیمه توسط فدراسیون پزشکی ورزشی انجام می گیرد و در استانها افراد با مراجعه به هیئت های پرشکی ورزشی از این خدمت بهره مند می گردند.
   حمایت و نظارت بر هیئتها و مراکز تابعه ورزشی

   حمایت و نظارت بر هیئتها و مراکز تابعه ورزشی

   شناسه : 17011336000 نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B)
   در این خدمت از طریق مواردزیر بر نحوه فعالیتهای هیئتها و کلیه مراکز تابعه ورزشی نظارت می گردد.این امورعبارتند از: 1- رسیدگی به تخلفات و شکایات مطروحه از هیئتها که توسط دفتر ارزیابی عملکرد مورد بررسی واقع شده و جهت پاسخگویی به هیئتها ارجاع داده می شود. 2- در ارزیابی عملکرد هیاتهای ورزشی، فرم های ...
   صدور مجوز مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده

   صدور مجوز مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده

   شناسه : 19041343000 نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
   در این خدمت با توجه به ضوابط مندرج در آیین نامه برای متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط، مجوز تاسیس مرکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده صادر می گردد. مدت زمان اعتبار مجوزها 2 سال می باشد.
   صدور تاییدیه ورزشکار قهرمانی جهت دریافت تسهیلات

   صدور تاییدیه ورزشکار قهرمانی جهت دریافت تسهیلات

   شناسه : 17011338000 نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
   در این خدمت برای دستگاه هایی (وزارت علوم، دانشگاه آزاد، نظام وظیفه) که متقاضی شناسایی ورزشکاران قهرمانی جهت ارائه تسهیلاتی به آنان نظیر معافیت از سربازی، تخفیف در شهریه دانشگاه، سهمیه ورود به دانشگاه و یا خدماتی دیگر هستند تاییدیه صادر می گردد.در حال حاضر ورزشکاران با مراجعه به دفتر امور مشترک ...
   صدور مجوز تردد به اماکن ورزشی

   صدور مجوز تردد به اماکن ورزشی

   شناسه : 17011342000 نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
   در این خدمت برای اصحاب رسانه جهت حضور در مسابقات ورزشی کارت خبرنگاری وID کارت صادر می گردد.کارت خبرنگاری تا یک سال برای فرد متقاضی و مادامی که در رسانه صادرکننده فرد معرفی نامه شاغل دارد معتبر می باشد.IDکارت تنها تا پایان مسابقه برگزار شده معتبر است. در نتیجه کارت خبرنگاری سالی یکبار و ID کارت ...
   برگزاری دوره های آموزشی و ارتقاء ورزشی

   برگزاری دوره های آموزشی و ارتقاء ورزشی

   شناسه : 17011334000 نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
   هیئت های ورزشی با نظارت ادارات کل استانی دوره های مربیگری، داوری، ارتقاء و... را برگزار می نمایند. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شرکت در این دوره ها گواهینامه های تخصصی دریافت کنند.
   مدیریت و نظارت بر پایگاه های اوقات فراغت جوانان

   مدیریت و نظارت بر پایگاه های اوقات فراغت جوانان

   نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
   در این خدمت مشارکتهای عمومی مردم از طریق فراخوان در زمینه ورزش جذب می شود .سپس پایگاه های اوقات فراغت توسط سازمانهای مرتبط تشکیل می گردد و برنامه های خود را اعلام می نمایند. در نهایت بر اساس برنامه های ثبت شده پایگاه ها، مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرند و پایگاه های برتر شناسایی می گردند.
   واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی

   واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی

   شناسه : -- نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
   در این خدمت لیست اماکن ورزشی قابل واگذاری به بخش خصوصی تهیه می گردد، سپس در کمیسیون ماده 88 طرح گردیده و جدول مزایده تهیه شده و بعداً آگهی روزنامه تنظیم و به اداره ارشاد جهت تعیین آگهی روزنامه ارسال می گردد و سپس مستندات و پاکات شرکت در مزایده متقاضیان دریافت گردیده و نهایتاً اسامی برندگان اعلام می ...
آذربایجان شرقی - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 4,335,235
تعداد بازدید امروز : 3,001
تعداد بازدید دیروز : 4,040
آخرین به روزرسانی : 1398/04/29
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.